asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Stavebnictví čeká tvrdý rok - rok transformace

21.01.2011
Ředitelé stavebních společností se na Setkání lídrů českého stavebnictví 2011 shodli na tom, že rok 2011 bude pro české stavebnictví na jedné straně sice rokem krve a slz, ale na druhé straně také rokem nezbytné tranformace. Potvrzují to i výsledky Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/2011, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká republika a Ipsos. Hlavním problémem trhu zůstává přetrvávající slabá poptávka ze strany soukromého sektoru navíc doplněná výrazně klesající poptávkou ze strany veřejného sektoru, což jen dále vyostřuje konkurenci. Ta však nutí firmy ke zvyšování efektivity svých výkonů a hledání nových cest a řešení, které přispívají ke zlepšování a změně fungování stavebnictví jako celku – jeho transformaci.
Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká republika a za podpory společností Harsco, Benchcom, Sapa Building System a SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, vychází ze 100 interview realizovaných s řediteli stavebních společností působících na českém trhu.

Ředitelé stavebních společností podle závěrů této studie očekávají pro rok 2011 pokles stavebního trhu o dalších 5,5 % oproti roku 2010. Jejich odhady jsou oproti minulému roku o trochu optimističtější. V říjnu 2010 totiž stavební společnosti očekávaly pro rok 2011 pokles hlubší a to o 6,1 %. Stále se však shodují na tom, že propad stavebního trhu, který udeřil v loňském roce, bude i nadále pokračovat.

,,Rok 2011 bude pro české stavebnictví tvrdý, nicméně významně přispěje k dalšímu urychlení transformace českého stavebnictví do jeho nové, pokrizové etapy,“ předvídá na základě dat přímo od lídrů českého stavebnictví vývoj na tomto trhu v letošním roce Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. Podle jeho slov se mírně zlepšuje také výhled ředitelů stavebních společností na vývoj trhu v roce nadcházejícím. Zatímco v říjnu 2010 stavbaři předpokládali, že trh v roce 2012 poroste jen o 0,4 %, aktuálně svá očekávání zlepšují na 1,6 %.

Odhodlanost bojovat se současnou situací rovněž ukazují nejnovější predikce vývoje tržeb stavebních společností. Oproti říjnu 2010, kdy firmy odhadovaly pokles tržeb o 2,6 % (pro rok 2011), nyní odhadují pokles tržeb v roce 2011 zhruba poloviční (o 1,4 %). V roce 2012 by tržby mohly opět začít růst, a to o 2,5 %. V říjnu ředitelé stavebních společností věřili pouze v půlprocentní růst tržeb v roce 2012. Tento trend potvrzuje i Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika:„Ve srovnání s předchozí studií je patrný mírný růst optimismu v období roku 2012. Financování stavebních projektů je klíčovou otázkou pro budoucnost.“

Podle drtivé většiny stavebních společností (99 % respondentů podle výzkumu CEEC Research) představuje největší problém nedostatečná domácí poptávka, tzn. nízký objem zakázek. Detailnější pohled ukazuje na pokračující eskalaci především v oblasti nedostatečné poptávky po stavebních pracích financovaných z veřejných zdrojů.

,,Zejména v oblasti veřejných zakázek lze v nejbližším období očekávat chaos a stagnaci rozhodování, což způsobí opožděnou přípravu zadávaných zakázek,“ predikuje Ondřej Chládek, ředitel strategie společnosti Chládek a Tintěra.

,,Nevidím reálně, že by se stavebnictví mohlo v následujících pěti letech vrátit na úroveň před třemi lety. Očekávám, že v letech 2011 – 2012 ubude i veřejných zakázek a stavební trh dozná v následujících letech výrazných změn,“ odhaduje zase František Vaculík, generální ředitel PSJ.

Tomáš Čoček, náměstek sekce pro realizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury nastínil na setkání leaderů stavebnictví proto možné změny v čerpání zdrojů na dopravní výstavbu: ,,Abychom mohli v budoucnu více využívat kofinancování projektů ze zdrojů EU, musíme být schopni lépe projekty dopředu připravit, ale s tím nelze otálet. Další relevantní operační program bude spuštěn v roce 2014, musíme být schopni vyhlásit tendry už v roce 2013, plánování tedy musí začít už ani ne za rok, abychom byli dobře připraveni a realizované projekty tak mohly být kvalitní.“

Nižší rozpočty na straně státní sféry jsou aktuálně největší noční můrou tohoto roku pro řadu stavebních firem. ,,Je pravda, že náš disponibilní rozpočet je určitě nejmenší ve srovnání s rozpočty za několik posledních let, ale maximální tlak na efektivitu neznamená jen samé škrty bez jakýchkoliv investic. Aktuálně se nacházíme na začátku delšího procesu, takže se teď může zdát, že budeme jen škrtat, tak to ale není,“ snaží se uklidnit firmy Ivo Toman, náměstek ministra dopravy.

Podle Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR je právě v období nedostatku finančních zdrojů dobré se zaměřit na odstraňování nefinančních překážek v rozvoji segmentu stavebnictví. Souhlasí s ním i Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu. ,,Jednou z hlavních úloh státu v této oblasti je podle mne také stanovování vize směřování trhu, tato oblast se u nás ale stále ještě opomíjí,,“ dodává Tomáš Hüner.

Vedle snížení poptávky veřejného sektoru a rostoucí konkurence je rovněž významným problémem stavebních firem byrokracie ze strany státních úřadů, jako např. zdlouhavé výběrové procesy, které jsou často i v průběhu zcela rušeny, zdlouhavé procesy při realizaci staveb apod. ,,Hlavním cílem novely stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách, ale také právě připravovaného návrhu bytové politiky, který plánujeme předložit v pololetí tohoto roku, je právě ulehčení stavebníkům a prospěch pro celý stavební obor,“ ujišťuje o nastartovaných změnách k lepšímu Kamil Jankovský, Ministr pro místní rozvoj ČR.

Vytížení kapacit stavebních společností znatelně pokleslo z deklarovaných 82 % v říjnu 2010 na aktuálních 72 %. Tento pokles je však částečně ovlivněn i tím, že se stavební sektor nachází právě mimo hlavní sezónu. Nicméně i tak se jedná o nejnižší hodnotu za dobu měření CEEC Research. Pro výhled do budoucna je ale důležité, že se alespoň pozvolna zmenšuje stále vysoký počet stavebníků, kteří uvádí, že jim ubývají zakázky.

Aktuálně má méně zakázek než před rokem 41 % společností, v říjnu totéž uvádělo 46 %. Naopak více zakázek než před rokem nyní uvádí 26 % stavebních společností, v říjnu to bylo jen 17 %. V překonání konkurence si stále věří jen každá druhá společnost tj. 50 % respondentů, v říjnu 2010 bylo takto sebevědomých společností ještě o 6 procentních bodů méně.


Klíčovými prioritami stavebních společností na dalších 12 měsíců k úspěšnému přežití jsou ještě silnější - ve srovnání s říjnem 2010 – důraz na pokračování ve zvyšování efektivity svého fungování, zlepšení struktury a podmínek svého financování a také rostoucí tlak na dosahování lepších podmínek u svých dodavatelů.

,,Hlavním krédem naší společnosti bude v budoucnu vysoká koncentrace pozornosti věnovaná kvalitě nejen výroby, ale osobnímu přístupu ke klientům,“ popisuje své plány na rok 2011 Jan Herman, generální ředitel společnosti Branko.cz.

Ivan Kunst, generální ředitel pro jihovýchodní Evropu, Harsco Infrastructure Cz s ním souhlasí a jako zástupce dodavatelského segmentu potvrzuje snahu dodavatelů o vycházení vstříc stavebním společnostem: ,,Zaměřujeme se na dokonalou a komplexní podporu klíčovým  zákazníkům, podnikáme soustavné kroky ke zlepšení efektivity.“ Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu dodává: ,,Prioritou pro nás je doplňování zásobníku práce v zahraničí, neboť na domácím trhu chybí poptávka.“

Kvartální analýzu českého stavebnictví 01/2011, jejíž nejnovější zjištění byla ve zkratce prezentována na Setkání lídrů českého stavebnictví 2011, bude možné na konci ledna stáhnout v plné verzi na
www.studieStavebnictvi.cz

Zdroj: CEEC Research, KPMG

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media