asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Zadlužení firem, které staví budovy, přesahuje 60 procent

03.12.2014

Nejvíce zadlužené stavební firmy jsou ty, které se věnují výstavbě budov. Jejich zadluženost přesahuje 60 procent, vyplývá z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Firma posuzovala výsledky hospodaření 1879 firem v letech 2010 až 2013.

Zadluženost firem z odvětví specializované stavební činnosti se v minulých letech pohybovala mezi 57 až 59 procenty. Nejnižší zadluženost, okolo 45 procent, vykazovalo v letech 2010 až 2013 inženýrské stavitelství.
    
České stavebnictví patří k oborům nejvíce postižených ekonomickou recesí. Hluboký pokles tržeb během sledovaného období zaznamenaly všechny segmenty stavebnictví. "Tržby firem zabývající se výstavbou budov od roku 2010 poklesly o 11 procent na 80,6 miliardy korun v loňském roce. V případě specializovaných stavebních činností se snížily o devět procent na 26,4 miliardy korun. Největší pokles, o 28 procent, byl zaznamenán v odvětví inženýrského stavitelství. Tržby těchto firem skončily v loňském roce na 69,5 miliardy korun oproti 96,2 miliardy korun v roce 2010," vypočítal projektový manažer aplikace Cribis Jan Cikler.
    
Stavařům v minulých letech výrazně poklesly i výdělky. Zatímco ještě v roce hospodářský výsledek sledovaných firem dosáhl celkem 9,3 miliardy korun, loni se propadl o 70 procent na 2,9 miliardy korun.
    
Největší podíl na tomto poklesu připadá na segment inženýrské stavitelství, kde se hospodářský výsledek firem snížil během sledovaného období o 81 procent na jednu miliardu korun. O téměř 60 procent se zhoršil zisk firem zabývajících se výstavbou budov. V posledních dvou letech však už stagnoval na hodnotě 2,4 miliardy korun. Hospodářský výsledek segmentu specializované stavební činnosti byl loni oproti roku 2010 nižší o 17 procent.
    
Krize výrazně snížila marže stavebních firem zabývajících se inženýrským stavitelstvím, když ze 4,2 procenta v roce 2010 klesly na loňských 2,5 procenta. Naopak výstavba budov a specializované stavební činnosti byly loni o něco rentabilnější než o rok dříve.
    
Poklesl také celkový objem poskytnutých bankovních úvěrů a výpomocí stavebním firmám. Výrazně nižší celkovou částku v porovnání s předchozími roky získaly především firmy v segmentu výstavba budov. Jejich objem poklesl o 36 procent na 4,4 miliardy korun. Naopak v případě segmentu inženýrského stavitelství rostl celkový objem úvěrů až do roku 2012, v loňském roce se však jejich objem snížil na 2,4 miliardy korun.
    
Ve stavebnictví se výrazně zvýšila doba splatnosti krátkodobých pohledávek. "Nejvyšší růst byl zaznamenán v segmentu inženýrské stavitelství, kde se oproti roku 2010 v roce 2013 zvýšil o 12 dní na 82 dní. O deset dní se prodloužila doba obratu krátkodobých pohledávek v segmentu výstavba budov a o více než čtyři dny v případě Specializovaných stavebních činností," doplnil Cikler.

Zdroj: ČTK

Ilustrační foto: Dano Veselský

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media