asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Celosvětový stavební průmysl mírně optimistický

04.02.2011
Navzdory dosavadnímu pomalému tempu oživování ekonomiky hledí řada předních inženýrských a stavebních firem do roku 2011 s jistým optimismem. Během recese změnily svou podnikatelskou strategii a zavedly kvalitnější modely pro řízení rizik a teritoriální a produktovou expanzi, takže jsou nyní efektivnější, silnější a lépe strategicky připravené.
Optimismus a změna strategie
Závěry aktuální studie KPMG International Global Construction Survey 2010: Adapting to an Uncertain Environment naznačují, že přetrvávající hospodářský pokles a s ním související omezení přiměly inženýrské a stavební firmy k vytvoření silnějších a odolnějších podnikatelských modelů, jež jsou schopné čelit změnám a řídit rizika. Sofistikované systémy pro efektivní řízení rizik má podle průzkumu zavedeno 77 procent respondentů. Dalším výsledkem možnosti transformovat firmu je nová nabídka integrovaných služeb nebo expanze do zahraničí, s jejichž pomocí se řada globálních aktérů snaží zvýšit své tržní příležitosti.

„Ochota firem vstoupit na nové trhy nebo rozšířit svou nabídku může rozhodnout o tom, zda budou prosperovat, nebo pouze přežívat. S ohledem na nízkou úroveň stávajících marží by mohla být právě tato změna strategie klíčová,“ domnívá se Pavel Kliment, Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika.

Zhruba polovina dotázaných předpovídá pro rok 2011 růst počtu objednávek způsobený zadržovanou poptávkou, rozšíření nabídky o nové služby (např. v souvislosti s elektrickou energií) nebo vstup do dalších regionů (Blízký východ, Indie, Austrálie, Afrika).

Málokterá firma počítá podle průzkumu v roce 2011 s propouštěním zaměstnanců, 31 procent dotazovaných naopak uvedlo, že v daném období budou pravděpodobně nabírat další zaměstnance.

Marže v loňském roce poklesly – většina respondentů odpověděla, že byli nuceni snížit ceny. Tento dopad však zmírnila úsporná opatření. Do budoucna 30 procent dotázaných uvedlo, že se ucházejí o nové projekty s nižšími maržemi, což by však měl vyvážit předpokládaný nárůst počtu objednávek.

Názory na úspěšnost vládních protikrizových balíčků se v různých částech světa liší. Zatímco více než 35 procent respondentů z asijsko-pacifického regionu se domnívá, že měly tyto balíčky velký účinek, většina dotázaných z Evropy, Středního východu, Afriky a Ameriky si myslí, že nevedly ke zlepšení tržních příležitostí.

Kvalitnější opatření v oblasti řízení rizik a regulace

Protože řízení rizik stále nabývá na významu, většina účastníků průzkumu v této oblasti soustavně zdokonaluje programy školení zaměstnanců, analyzuje nabídkové a plánovací procesy a vyvíjí formálnější postupy. Více než třetina společností ze Severní Ameriky je v řízení rizik dále než ostatní regiony, a to kvůli vyšším regulatorním tlakům. Téměř 50 procent respondentů uvedlo, že musejí zefektivnit pravidla a postupy týkající se vnitřního řízení rizik a regulace.

„Pokrokovější firmy si uvědomují, že pevný hodnotový systém může zlepšit jejich pověst a přispět k získání nových zakázek,“ domnívá se Pavel Kliment. „Hodnota pro akcionáře je stále více provázána s nehmotnými aktivy, jako je například firemní program bezpečnosti, a zákazníci velmi silně vnímají, zda dodavatelé jednají v souladu s hodnotami společenské odpovědností.“

V době, kdy se objevují známky hospodářského růstu, hledají inženýrské a stavební firmy zdroje financování pro svou teritoriální a produktovou expanzi. Úvěrové podmínky zůstávají přísné – 47 procent dotázaných uvádí, že je stále velmi obtížné získat financování. Mnoho respondentů (převážně mimo USA) považuje za dobrou volbu v daném odvětví tzv. PPP projekty (partnerství veřejného a soukromého sektoru), bude-li je stát podporovat. 

„Celosvětový optimismus inženýrského a stavebního průmyslu a zjevné snahy o větší efektivitu a zacílení společností jsou pro následující roky dobrým východiskem,“ uvádí Pavel Kliment. „Budoucnost stále nenabízí jistotu, ale další investice do řízení rizik, expanze do nových oblastí a zvyšování kvalifikace zaměstnanců představují významné kroky, jež mohou firmám pomoci zvládnout jakékoli změny.“

Poznámka:

V rámci studie KPMG International Global Construction Survey 2010: Adapting to an Uncertain Environment byly zjišťovány názory 140 vedoucích pracovníků z předních inženýrských a stavebních společností v 25 zemích na ekonomické vyhlídky tohoto sektoru. 46 procent respondentů pocházelo z Evropy, Středního východu a Afriky (region EMA), 30 procent z asijsko-pacifického regionu a 24 procent z Ameriky. 

Hlavní zjištění z jednotlivých regionů jsou následující:

EMA
 • 9 procent respondentů se domnívá, že v nadcházejícím roce zaznamenají významný nárůst počtu objednávek.
 • 29 procent účastníků průzkumu v uplynulých dvanácti měsících snížilo své ceny na úroveň, kdy nevykazují zisk, nebo pod ni.
 • 71 procent dotazovaných uvedlo, že vládní protikrizový balíček neměl během uplynulých dvanácti měsíců žádný vliv na jejich šance získat zakázky.
 • 24 procent mělo v úmyslu omezit investice roku 2010.
Asijsko-pacifický region
 • 21 procent dotazovaných se domnívá, že jejich firmy zaznamenají významný nárůst počtu objednávek.
 • V porovnání s ostatními regiony jsou zde vyšší průměrné marže.
 • Pouze každá sedmá stavební společnost v minulém roce snižovala personální stavy.
 • Třetina firem uvedla, že protikrizové balíčky měly významný účinek.
Severní Amerika
 • Téměř 50 procent dotazovaných se domnívá, že v nadcházejícím roce zaznamenají významný nárůst počtu objednávek, zatímco pouze 13 procent očekává pokles.
 • 24 procent respondentů uvedlo, že v nadcházejícím roce plánují navýšit počet zaměstnanců pro stavební činnosti, 14 procent plánuje zvýšit počet zaměstnanců v podpůrných a administrativních odděleních.
 • 83 procent účastníků uvedlo, že snížili ceny, pouze 3 procenta ceny zvýšila.
 • 69 procent očekává, že v následujících 12–24 měsících nepocítí žádný účinek vládních protikrizových balíčků.
 • 24 procent respondentů považuje své postupy v oblasti řízení rizik za vysoce efektivní.

Zdroj: KPMG

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media