asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

30 let památkového zákona

13.11.2017
Termín: 14.11.2017 - 14.11.2017
Místo konání: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 v místnosti P8
Jiná udalost
Stavebnictví

Studentský spolek Copertino, z.s. a Centrum politických studií vás srdečně zvou na panelovou diskusi pořádanou u příležitosti třicátého výročí schválení zákona č. 20/1987 Sb.

Výročí 30 let platnosti památkového zákona přináší vhodnou příležitost k zhodnocení jeho účinnosti, dopadů a zejména nedostatků, jež jsou častým terčem kritiky odborné veřejnosti.

Panelová diskuze si klade za cíl, mimo jiné, poukázat na některé z nedostatků zákona, zejména ve věci vztahů mezi aktéry v oblasti památkové péče. Dále chce také upozornit na některé dosavadním zákonem opomíjené aspekty pozůstatků minulosti a nastínit i důvody, pro které je potřeba přijmout nový památkový zákon. Ten však byl v červenci letošního roku v poslanecké sněmovně zamítnut.

Panelu se zúčastní:
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, PhD. (ÚU FA ČVUT, MČ Praha 7)
PhDr. Vladimír Czumalo, Csc. (ÚDKU KTF UK)
Ing. Jakub Děd (Omnium z.s.)
Mgr. Veronika Vicherková (Architektura 489 z.s.)
JUDr. Martin Zídek (MK ČR)

Diskuse se uskuteční v budově Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy na adrese Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 v místnosti P8 (první patro, od schodiště vpravo - BUDE OZNAČENO) od 17.30 do 19.00 hod.

Další z Jaga Media