asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Mosty

Nová technologie pro zvedání mostů

Nová technologie pro zvedání mostů
16.07.2012
Příkladem využití zkušeností z konstrukce hydraulických a strojních zařízení při manipulaci s těžkými konstrukcemi je zvedání Svinovských mostů ...

Lávka přes řeku Leamouth v Londýně

Lávka přes řeku Leamouth v Londýně
16.05.2012
V rámci architektonické soutěže na projekt přemostění řeky Leamouth v Londýně byl vypracován návrh lávky pro pěší s rozpětím 105 m. Konstrukci ...

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru
28.03.2012
Dálnice D47 prochází mezi Ostravou a Bohumínem po mostě délky 605 m přes řeku Odru a přes Antošovická jezera. S ohledem na vedení trasy a ...

Výsun nosné konstrukce mostu na silnici I/67

Výsun nosné konstrukce mostu na silnici I/67
26.03.2012
V rámci stavby Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat byla provedena výstavba zavěšeného mostu o třech polích přes Bohumínskou stružku, ...

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích
07.03.2012
V červnu 20006 byla otevřena lávka pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk. Most je ...

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1
24.01.2012
Most na R1 nad údolím, cestou III/6434, potokem Kadaň a polní cestou v km 3,34490 je největším mostem realizovaným na rychlostní cestě R1. Jde ...

Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy

Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy
16.01.2012
Nový most přes Vltavu je součástí stavby SOKP 513, která spolu s částmi 514 a 512 vytvořila dlouho očekávané dopravní propojení mezi dálnicemi D1 ...

Podpěrná skruž a bednění mostovky na obchvatu Trnavy

Podpěrná skruž a bednění mostovky  na obchvatu Trnavy
27.12.2011
Cesta I/51 patří v Trnavském kraji do dopravního systému hlavních silničních tahů. V současnosti vede městem Trnava, kde se křižuje se železniční ...

Most přes Hosťovský potok na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec–Beladice

Most přes Hosťovský potok na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec–Beladice
29.06.2011
Most přes Hosťovský potok je budován v rámci rychlostní silnice R1 v úseku Selenec–Beladice nedaleko města Nitra. Návrh předpokládal moderní ...

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu
15.06.2011
Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy Městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní ...

Další z Jaga Media