asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Mosty

Partneři kategorie

Výsun nosné konstrukce mostu na silnici I/67

Výsun nosné konstrukce mostu na silnici I/67
26.03.2012
V rámci stavby Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat byla provedena výstavba zavěšeného mostu o třech polích přes Bohumínskou stružku, ...

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích
07.03.2012
V červnu 20006 byla otevřena lávka pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk. Most je ...

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1

Mostní objekt 203 na druhém úseku R1
24.01.2012
Most na R1 nad údolím, cestou III/6434, potokem Kadaň a polní cestou v km 3,34490 je největším mostem realizovaným na rychlostní cestě R1. Jde ...

Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy

Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy
16.01.2012
Nový most přes Vltavu je součástí stavby SOKP 513, která spolu s částmi 514 a 512 vytvořila dlouho očekávané dopravní propojení mezi dálnicemi D1 ...

Podpěrná skruž a bednění mostovky na obchvatu Trnavy

Podpěrná skruž a bednění mostovky  na obchvatu Trnavy
27.12.2011
Cesta I/51 patří v Trnavském kraji do dopravního systému hlavních silničních tahů. V současnosti vede městem Trnava, kde se křižuje se železniční ...

Most přes Hosťovský potok na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec–Beladice

Most přes Hosťovský potok na rychlostní komunikaci R1, úsek Selenec–Beladice
29.06.2011
Most přes Hosťovský potok je budován v rámci rychlostní silnice R1 v úseku Selenec–Beladice nedaleko města Nitra. Návrh předpokládal moderní ...

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu
15.06.2011
Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy Městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní ...

Předpínací systémy na mostním objektu 205

Předpínací systémy na mostním objektu 205
02.06.2011
Mostní objekt se nachází na budovaném úseku rychlostní silnice R1 Selenec–Beladice, 2. úsek. Celková délka mostu je 975 m s rozpětím polí 33 + 42 ...

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie
18.05.2011
V březnu letošního roku byla v San Diegu v Kalifornii otevřena lávka pro pěší, která převádí chodce přes příměstskou železnici a přes komunikaci ...

Realizace mostu technologií výsuvné skruže

Realizace mostu technologií výsuvné skruže
20.04.2011
Nedaleko obce Hosťová, východně od Nitry, je na rychlostní komunikaci R1 budován most SO 205. Je nejdelším mostem na úseku Selenec–Beladice a při ...

Další z Jaga Media