asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Mosty

Partneři kategorie

Čtyři mosty pro dálnici D1

Čtyři mosty pro dálnici D1
16.06.2014
Od roku 1972 je ve výstavbě slovenská dálnice D1 spojující Bratislavu a ukrajinský hraniční přechod Záhor. V současné době je ve výstavbě několik ...

Vyztužené zeminy v mostním stavitelství

Vyztužené zeminy v mostním stavitelství
13.06.2014
Konstrukce z vyztužených zemin jsou dnes již běžně využívaným řešením, a to z více důvodů v závislosti na konkrétních ...

Spřažené mosty přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka

Spřažené mosty přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka
27.05.2014
Projekční práce na stavbě silnice I/11 Mokré Lazce byly zahájeny koncem roku 2008, samotné stavební práce pak začátkem roku 2009. Do konce roku ...

Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem

Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem
22.01.2014
Statická analýza a sledování mostů tvořených páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami je popsána. Mostovka je vytvářena postupně; ...

Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 u Nitry

Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 u Nitry
15.01.2014
Obloukový most nad rychlostní komunikací R1 na Slovensku je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, statické a dynamické ...

Most přes údolí Hosťovského potoka, rychlostní komunikace R1

Most přes údolí Hosťovského potoka, rychlostní komunikace R1
30.12.2013
Most přes údolí Hosťovského potoka, který byl postaven na rychlostí komunikací R1, je popsán z hlediska architektonického a konstrukčního řešení, ...

Mezinárodní ocenění pro most přes Lochkovské údolí

Mezinárodní ocenění pro most přes Lochkovské údolí
10.09.2013
Téměř každý stavební materiál má svou soutěž. Soutěží se o nejlepší stavby z betonu, cihel, dřeva, ale i oceli. Právě přednosti a nápaditý design ...

Pěší most v Zapallar, Chile

Pěší most v Zapallar, Chile
06.09.2013
Pěší most spojuje rekreační pobřežní středisko Zapallar se sociálním bydlením na druhé straně silničního tahu F-30-E. Samotná silnice je velmi ...

Injektáž kabelů dodatečného předpětí

Injektáž kabelů dodatečného předpětí
22.08.2013
Historie předpjatých konstrukcí přesahuje dobu 50 let. Většina těchto konstrukcí realizovaných v souladu s pravidly dobrého návrhu, detailů ...

Konstrukčně jedinečný most Kurilpa

Konstrukčně jedinečný most Kurilpa
26.07.2013
Most Kurilpa stojí na místě, kde dříve brodili řeku Brisbane i původní obyvatelé Austrálie. Nový most pro pěší a cyklisty, který se klene přes ...

Další z Jaga Media