asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Mosty

Moderní mostní technologie na dálnici D1 Jánovce – Jablonov

Moderní mostní technologie na dálnici D1 Jánovce – Jablonov
18.12.2014
V současné době je možné při výstavbě dálnice D1 na Slovensku spatřit mnoho zajímavých mostních objektů. Nepřehlédnutelnou technologií jsou ...

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI
05.12.2014
Společnost MTEK, s. r. o. se specializuje na manipulace s mostními konstrukcemi a účastnila se přípravy a realizace řady ...

Zásun železničního mostu

Zásun železničního mostu
10.10.2014
Společnost MTEK, s. r. o., provedla v červenci a srpnu pro firmu Eurovia CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín zásun ...

Most George Washingtona získá oplocení proti sebevrahům

Most George Washingtona získá oplocení proti sebevrahům
04.08.2014
Vedení státu New York se rozhodlo vydat až 47 milionů dolarů (přes 971 milionů korun) na vybudování bezpečnostního oplocení u mostu George ...

Speciální pilotový beton zakotvil most 30 metrů pod dnem rybníka

Speciální pilotový beton zakotvil most 30 metrů pod dnem rybníka
04.07.2014
Most na pilotách v hloubce až 37 metrů nebo nejdelší dálniční most v ČR jsou jen některými raritami nejnovějšího úseku dálnice D3. ...

Měření mechanického napětí v mostních a zavěšených konstrukcích

Měření mechanického napětí v mostních a zavěšených konstrukcích
20.06.2014
Znalost hodnoty mechanického napětí v závěsech či předpjatých prvcích mostních konstrukcí je významným údajem pro zajištění jejich správné ...

Čtyři mosty pro dálnici D1

Čtyři mosty pro dálnici D1
16.06.2014
Od roku 1972 je ve výstavbě slovenská dálnice D1 spojující Bratislavu a ukrajinský hraniční přechod Záhor. V současné době je ve výstavbě několik ...

Vyztužené zeminy v mostním stavitelství

Vyztužené zeminy v mostním stavitelství
13.06.2014
Konstrukce z vyztužených zemin jsou dnes již běžně využívaným řešením, a to z více důvodů v závislosti na konkrétních ...

Spřažené mosty přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka

Spřažené mosty přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka
27.05.2014
Projekční práce na stavbě silnice I/11 Mokré Lazce byly zahájeny koncem roku 2008, samotné stavební práce pak začátkem roku 2009. Do konce roku ...

Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem

Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem
22.01.2014
Statická analýza a sledování mostů tvořených páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami je popsána. Mostovka je vytvářena postupně; ...

Další z Jaga Media