asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

07.03.2012
V červnu 20006 byla otevřena lávka pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk. Most je součástí cyklistické stezky postavené na levém břehu Vltavy v úseku Litvínovický most – zahrádky Litvínovická. Lávka spojuje nově budované cyklistické stezky se stezkami situovanými na pravém břehu. Lávka navazuje na ulici E. Pittera, kterou spojuje s novým obytným komplexem situovaném na levém břehu.
Výsledné architektonické a konstrukční a řešení vyšlo z řady variant, ve kterých byly porovnávány konstrukce tvořené vzpěradlovým rámem a plochým obloukovým rámem s konstrukcemi obloukovými, zavěšenými a visutými. Vybraná oblouková konstrukce konstrukčně a architektonicky navazuje na stávající Budějovické obloukové mosty. Konstrukce tvoří úsporný systém, který přenáší obloukovou sílu tahovou únosností ocelobetonové mostovky. Nosná konstrukce je lehká a transparentní, všechny konstrukční prvky mají čistý jednoduchý tvar a jejich rozměry odpovídají lidskému měřítku. Ačkoliv konstrukce vytváří výraznou dominantu, nepřehlušuje krásnou vltavskou krajinu, ale doplňuje ji.

S ohledem na malou šířku konstrukce bylo možno situovat oblouk jen na jedné straně mostovky a tak dát konstrukci jednoduchý a čistý řád. Konstrukce tak získává nejen zajímavý nesymetrický tvar, ale – oproti konstrukcím s nosným prvkem situovaným po obou stranách - otvírá pohled z lávky.


Konstrukci lávky tvoří skloněný oblouk vetknutý do ocelobetonové mostovky. Sklonění oblouku a hmotnost mostovky jsou navrženy tak, aby od zatížení stálého nebyla konstrukce kroucena. Rozpětí oblouku je 53.200 m, vzepětí je 8.000 m. Oblouk je tvořen ocelovou rourou průměru 355.6 mm; mostovku tvoří dvě okrajové ocelové roury průměru 508 a 355.6 mm, které jsou vzájemně spojeny rovinnou příhradou. Diagonály příhrady mají I průřez. Ocelové roury a horní pásnice diagonál jsou spřaženy s mostovkou z vysokopevnostního betonu. Torzní tuhost mostovky je tak dána nejen tuhostí obou rour, ale celým systémem tvořeným rourami spojenými spodními pásnicemi diagonál a betonovou mostovkovou deskou.

Závěsy situované po třech metrech jsou tvořeny I profily proměnné výšky. I profily jsou spojeny s obloukem a rourou mostovky jen v pásnicích, stojina je u rour odlehčena eliptickým otvorem. Na spodním povrchu oblouku a na horní části silnější okrajové roury mostovky jsou navařeny [ profily, ve kterých jsou umístěny kabely osvětlení lávky. V místě napojení oblouku na krajní rouru přechází tyto profily do eliptického náběhu, který je odlehčen kruhovým otvorem.


Ocelová konstrukce je vetknuta do náběhů krajních opěr založených na vrtaných pilotách. Vytváří se tak integrovaný systém bez ložisek a dilatačních závěrů vyžadující minimální údržbu. Zábradlí je tvořeno skloněnými sloupky s výplní z tahokovu. Sloupky jsou situovány v místě závěsů a uprostřed mezi nimi. Osvětlení lávky je situováno u závěsů jak u oblouku, tak i u roury mostovky.

Ocelová konstrukce byla vyrobena a smontována na montážních podpěrách na podzim 2005. Po svaření jednotlivých dílu byla ocelová konstrukce uložena na krajní opěry a montážní podpěry v řece byly odstraněny. S ohledem na letošní dlouhou zimu, byla betonáž spřažené desky provedena až dubnu letošního roku. Potom následovala montáž zábradlí a osvětlení.

Investor stavby je Statutární město České Budějovice. Architektonické a konstrukční řešení mostu bylo vyvinuto firmou Stráský, Hustý a Partneři, Brno, která také vypracovala projektovou dokumentaci ve všech stupních. Most realizovala firma JHP Praha.

 

-->-->

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media