asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu

15.06.2011
Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy Městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní mostovkou. Celková délka mostu je 250 m, celková výška konstrukce 34 m nad maximální plavební hladinou řeky a rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 204 m. V tomto příspěvku se budeme věnovat výsunu a hydraulice speciálně navržené pro tuto mimořádnou stavbu.
Hlavním zhotovitelem Trojského mostu je společnost Metrostav, a. s., provádějící i výsun konstrukce. Dodavatelem hydrauliky používané na stavbě je firma MTEK, s. r. o.

Hydraulika pro výsun

Most se vysouvá postupně po 16metrových dílech. Celkem se provádí 13 výsunů (192 m), kde první dva byly pouze poloviční délky. Vysouvaná konstrukce se skládá z provizorní příhradové konstrukce, na kterou jsou zavěšovány prefabrikované železobetonové příčníky. Zvolený způsob výstavby umožňuje bezpečným způsobem vysunout přes Vltavu všech 47 příčníků podpírajících mostovku se současným využitím horního pásu vysouvané konstrukce jako definitivního táhla mostu. Hmotnost konstrukce po dokončení výsunu bude 3 700 tun. Pro výsun je připraveno dohromady osm dutých lisů o celkové kapacitě 480 tun a zdvihu 260 mm.

Předpokládá se jejich postupné přidávání podle narůstající síly a dosažené hodnoty tření na kluzných ložiscích. Prvních sedm výsunů bylo prozatím možné provést s použitím čtyř lisů, a to s dostatečnou rezervou. Výsuny se provádějí v sedmidenním taktu, vždy ve středu.

Hydraulika výsuvného nosu

Použita je hydraulika F.P.T. s bronzovými vodicími plochami a masivním těsněním. Kvalitní provedení lisů je velmi důležité, protože pro dokončení výsunu bude třeba provést přes 760 zdvihů, což je na hranici životnosti běžných dutých lisů, které jsou na trhu. Počet zdvihů dokonce několikrát převyšuje hranici životnosti běžně používaných těsnicích materiálů u stavební hydrauliky.

Metrostav klade velký důraz na přípravu stavby, a proto jsme již v minulém roce provedli zkoušku kluzných materiálů pro výsun mostu. Výsun se provádí po teflonových deskách, které jsou pro minimalizaci tření mazány mazlavým mýdlem (to bylo zvoleno také s ohledem na jeho ekologickou nezávadnost), a most je vysouván po spodní pásnici provizorní konstrukce, která je opatřena kvalitním nátěrem. Reálné hodnoty tření se pohybují blízko hodnot naměřených při zkoušce (1,7 %). Hodnoty tření se pohybují mezi 1,5 až 3 % v závislosti na fázi výsunu.

Most je ve výrobně umístěn ve sklonu asi 4°, což značně zvyšuje potřebnou sílu pro výsun. Při tření kolem 2 % tvoří síla potřebná k překonání sklonu přibližně 50 % celkové síly. Maximální výsuvná síla při uvažování 10procentního tření je 472 tun, optimistický výpočet s 2procentním třením je 182 tun.

Hydraulika výsuvného nosu

Hydraulický agregát o výkonu 4,4 kW umožňuje provést výsun v rámci jedné pracovní směny, tedy do 8 hodin. Pokud jsou nasazeny čtyři lisy, je čas poloviční. Rychlost výsunu je pak 4 m/h. Pro první výsuny byl použit výkonnější agregát o výkonu 7,5 kW, kdy byla dosažena rychlost 6 m/h.

Hydraulika výsuvného nosu
Z důvodu eliminace průhybu konstrukce při nájezdu na podpěry v řece byl výsuvný nos navržen tak, aby umožňoval přizvednutí a následné sklopení při nájezdu nad ložisko. Pro pohyby výsuvného nosu je použita čtveřice válců v celkové kapacitě 2544/1760 kN při 25 MPa se zdvihem 250 mm. Jde o hydrauliku českého výrobce Hydrauli CS. Válce mají píst o průměru 180 mm a pístnici o průměru 100 mm. S ohledem na maximální bezpečnost jsou válce opatřeny pádovým ventilem, hadice a hydraulické šroubení jsou navrženy s větší bezpečností, než je běžné.

Hydraulika výsuvného nosu

Speciální hydraulické přípravky
Před montáží železobetonových příčníků do provizorní příhradové konstrukce bylo třeba navrhnout přípravky, které by umožňovaly jejich snadnou, rychlou a dokonalou rektifikaci (vzhledem k velmi přísným požadavkům na tolerance konstrukce). Proto byly navrženy plně hydraulicky ovládané přípravky, kdy je podle požadavku Metrostavu každý příčník o hmotnosti 50 tun uložen do dvou takovýchto přípravků. Kompletní rektifikaci je možné pro­vést v řádu minut. Pomocí těchto hydraulických stoliček provádějí pracovníci Metrostavu urovnání příčníků v součinnosti s geodety s minimálními odchylkami od teoretických souřadnic. Základnu tvoří masivní křížový stůl, který umožňuje pohyby v podélné i příčné ose mostu ±10 cm. Uložení desek stolu je kluzné na materiálu Zedex bez mazání. Na křížový stůl je pak uložen lis s naklápěcí koncovkou a aretační maticí, který slouží k výškové rektifikaci příčníku v rozsahu ±5 cm. S ohledem na výsun mostu bylo rameno, o které je příčník opřen, vybaveno hydraulickým válcem pro jeho sklápění.

Hydraulika výsuvného nosu

Hydraulika je ovládána agregátem o výkonu 1,1 kW a průtoku 2,2 l/min. Návrh byl vytvořen jako 3D model, jednotlivé části vyrobila firma Re Engineering CZ, montáž a oživení na stavbě bylo provedeno pracovníky společnosti MTEK. Hmotnost jednoho přípravku je 1 400 kg.

Firma MTEK dodává na stavbu i další hydrauliku, jako jsou lisy do výsuvných ložisek, lisy pro příčnou rektifikaci konstrukce mostu při jeho výsunu a s tím spojené nezbytné příslušenství jako ventily, hydraulické agregáty a ruční čerpadla, a rovněž zajišťuje operativní servis této techniky.


Václav Procházka
FOTO: MTEK

Václav Procházka je jednatelem společnosti MTEK, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media