asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Opravy a rekonstrukce vozovek

14.03.2012
V poslední dekádě se v České republice zhoršuje kvalita prací při výstavbě pozemních komunikací. Čerstvým příkladem je zvlněná vozovka úseku dálnice D47. To je ale pouze vršek ledovce; nepřípustné kvalitativní závady se vyskytují na mnoha dalších stavbách – například nepřípustné vady svarů na mostě Lochkov na dálničním okruhu Prahy.
Stavby dopravní infrastruktury jsou projektovány obvykle s výhledem na životnost sto let a stavební náklady tvoří pouze zlomek celoživotních nákladů. Nekvalitní výstavba znásobuje finanční zátěž společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. Daleko horší finanční dopady pro společnost má ale nekvalitní příprava staveb, jako například zmiňovaný zvlněný úsek D47. Dálnice, i kdyby byla v pořádku, je ohromnou zátěží pro společnost, protože vykazuje hluboce záporný ekonomický přínos a na každou investovanou korunu musí společnost ještě hodně doplácet. Stojí teď za úvahu, zda se společnosti vyplatí nekvalitní dálnici za obrovské náklady vůbec opravit, nebo třeba opravit do normového stavu jen její polovinu.

Údržba a opravy pozemních komunikací
Ještě daleko závažnější situace je v oblasti údržby a oprav pozemních komunikací. Zásadně se neprovádí rigorózní výběr oprav zdůvodněný potřebou, kvalitní diagnostikou a jasně specifikovanou projektovou dokumentací, na základě kterých by se navrhl optimální způsob opravy z hlediska dlouhodobých nákladů na údržbu a další opravy.

Nejzávažnější je ale problém s neexistencí stálého odborného dozoru na stavbě. Nefungující systém přípravy, provádění a dozorování oprav vede k obrovskému plýtvání finančními prostředky. Na všechny fáze přípravy a provádění se podle zákona vyhlašuje soutěž na nejnižší cenu, a to při neurčitosti zadání vede k velkému plýtvání.

Postup přípravy a provádění oprav by měl, podle mého názoru, probíhat následujícím postupem:
  • prohlídka na místě uznávaným odborníkem, který by definoval zadání diagnostiky,
  • diagnostika na základě jasně specifikovaného zadání, čehož se ujme vítěz soutěže – kvalifikovaná firma,
  • expertíza diagnostiky uznávaným odborní­kem, který definuje způsob a rozsah opravy a zadání projektu opravy,
  • na základě jasně specifikovaného zadání vypracuje vítěz soutěže, teda kvalifikovaná projekční firma, projekt opravy,
  • expertíza projektu uznávaným odborníkem,
  • provedení dodavatelských prací výhercem soutěže,
  • důsledná kontrola prací na místě (kvalita i rozsah prací, finance).

Rozsah činnosti uznávaného odborníka a dozoru může představovat dopad na celkovou cenu opravy zanedbatelné procento, ale přínos uznávaného odborníka a důsledného dozoru bude ve stovkách procent ceny oprav na účelně vynaložených stavebních nákladech a zlepšení kvality a bezpečnosti silniční sítě.
 
TEXT: Ing. Jiří Petrák
FOTO: archiv autora

Jiří Petrák má čtyřicetileté zkušenosti z projektování mostů a supervise a řízení dopravních staveb v České republice a zahraničí. Po sametové revoluci založil a do roku 2011 vedl českou pobočku významné britské konzultační firmy. V roce 2006 byl zvolen členem Inženýrské akademie ČR.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

-->-->


Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media