Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 13

Obr. 13 Rozvoj a šířka trhlin v základu při momentovém zatížení 188 MNm (krok 60) – wmax = 0,43 mm
13 / 13