Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 11

Obr. 11 Topologie výpočtového 3D modelu základu P3
11 / 13