Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 10

Obr. 10 Průběh příčného napětí po délce mostu od stálého a proměnného zatížení dopravou.
10 / 13