Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 9

Obr. 9 Napětí způsobené kroucením hlavního nosníku
9 / 13