Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 7

Obr. 7 Dosunutí mostu Čadečka k montážnímu styku u podpěry P7
7 / 13