Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 6

Obr. 6 Příčný posun mostu Vŕšok při výsunu nad podpěrou P6
6 / 13