Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 5

Obr. 5 Svislé výztuhy nad ložiskem a místem pro hydraulické lisy
5 / 13