Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 4

Obr. 4 Ztužení příčného řezu
4 / 13