Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 3

Obr. 3 Příčný řez
3 / 13