Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 2

Obr. 2 Podélné uspořádání mostu Čadečka
2 / 13