Tělocvična za betonovými slunolamy 12

Tělocvična za betonovými slunolamy 12
Doskočiště podél přístupové chodby
12 / 13