Tělocvična za betonovými slunolamy 11

Tělocvična za betonovými slunolamy 11
Jednotlivé sedmnáctimetrové panely v ploše splývají a v detailu tvoří strukturu, která pro pozorovatele mění vzhled tělocvičny v závislosti na úhlu pohledu a odstupu od budovy.
11 / 13