Tělocvična za betonovými slunolamy 10

Tělocvična za betonovými slunolamy 10
Původní požadavky odborníků z oblasti památkové péče počítali s přímou návazností novostavby na funkcionalistickou architekturu budovy školy a její výrazové prvky, hmotu a barevnost.
10 / 13