Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem 6

Zeleň chrání budovu před přímým slunečním zářením a vytváří příjemné mikroklima na obvodu budovy.
6 / 12