Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem 10

Půdorys 4. nadzemního podlaží
10 / 12