Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem 9

Půdorys 3. nadzemního podlaží
9 / 12