Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem 8

Půdorys 2. nadzemního podlaží
8 / 12