Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem 7

Půdorys 1. nadzemního podlaží
7 / 12