Keystone: Karlínská interpretace kubismu 2

Keystone: Karlínská interpretace kubismu 10
Poslední tři patra ustupují z úrovně uliční čáry, takže z ulice se stavba jeví jako pětipodlažní. Díky této koncepci vznikl ochoz s působivým výhledem.
2 / 12