Dům na nároží.
Dům na nároží. Zdroj: CHYBIK+KRISTOF