Počet vydaných stavebních povolení v letech 2012–2022