Medián nájemného v Brně (Kč/měs.) Zdroj: Zdroj: Idealninajemce.cz