Zpět na článek Efektivní řízení budov
3 / 7
Obr. 2 Průměrná měsíční mzda v česku podle odvětví v Kč