asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Nová technologie pro zvedání mostů

16.07.2012
Příkladem využití zkušeností z konstrukce hydraulických a strojních zařízení při manipulaci s těžkými konstrukcemi je zvedání Svinovských mostů v Ostravě. Jde o dvojici silničních mostů a dvojici mostů tramvajových, mosty jsou 6polové. Oprava je rozdělena s ohledem na částečné zachování provozu na dvě části – nejprve jsou stavební práce prováděny ve směru do centra, a to souběžně na silničním i tramvajovém mostu.
Druhou etapu revitalizace přednádražního prostoru Svinov provádí sdružení IMOS Brno, a. s., a SDS Exmost, spol. s r. o. Dodavatelem technologie zvedání Svinovských mostů je společnost MTEK, s. r. o.
Účelem zvedání je sanace čel nosné konstrukce a úložných prahů a také výměna ložisek. Nosné konstrukce tramvajového mostu tvoří standardně pět prefabrikovaných nosníků I-73 a silničního 11 prefabrikovaných nosníků. Hmotnost jednoho tramvajového pole je 230 tun a silničního pole 500 tun. Původní technologie předpokládala nasazení konstrukce Pižmo, osvědčené desetiletími, a nosníků ŽBM s kombinací zvedání shora i zespodu. Při využití této technologie to ovšem znamenalo navézt na stavbu přibližně 700 tun ocelových konstrukcí, značnou montážní náročnost a rovněž požadavek terénních úprav pod mosty. Navíc zvedání silničního mostu při jeho šířce 16 m metodou zespodu o minimálně 0,3 m představovalo jistou komplikaci. U některých polí bylo třeba provádět dle původního návrhu i zvedání o 1,3 m, přičemž bylo využito zvedání shora na tyčích přes nosníky ŽBM.

Ve spolupráci se společností PERI, spol. s r. o., jsme navrhli technologii zvedání kompletně shora na tyčích. Cílem bylo navrh­nout pro klienta finančně i časově úspornou alternativu původní technologie. Jako základní prvek horní podpěrné konstrukce byly použity příhradové nosníky KMT, spojené pomocí standardních prvků PERI do dvojstěnných skruží, uložených na nízkých věžích STA-4. Pro zvedání nosné konstrukce tramvajového mostu postačuje jedna skruž, pro silniční most pak dvojice. Hmotnost jedné skruže je asi 40 tun. Pro zvedání mostů jsme tuto skruž použili již při náročném zvedání mostu v Praze u depa Hostivař v minulém roce.

Na základě našich zkušeností se snažíme preferovat zvedání mostů shora, pokud požadovaná výška zvedání dosahuje výšek v řádu desítek centimetrů. Je to z důvodu nejen výrazně vyšší rychlosti zvedání, ale i mnohem snadnější rektifikace nosné konstrukce při následném usazení.

U všech našich akcí dbáme na maximální zajištění bezpečnosti. Veškeré prvky podpěrné konstrukce jsou proto navrženy s bezpečností vyšší než 2. Závěsy, na nichž jsou mosty zvedány, jsou tvořeny předpínacími tyčemi Dywidag WR26 a WR32. U tramvajového mostu je použito osmi závěsů, u silničního celkem 20. Zvedání je prováděno dutými hydraulickými lisy s krokem 150 až 250 mm. Použité lisy mají nosnost 300 a 600 kN a jsou rozmístěny tak, aby nemohlo dojít k přetížení jednotlivých závěsů.Již při návrhu celkového řešení se nám jako klíčové jevilo vyřešení přesunů skruže mezi jednotlivými mostními poli. Konvenční postup s nasazením těžkého jeřábu a přesun celé skruže na další pole nebyl možný pro velkou šířku mostu a s ohledem na stavební práce a maximální povolené zatížení mostu nebylo možné umístit jeřáb ani na most. Dále vzhledem ke krátkému času na přesun mezi poli nebylo možné a ani vhodné přesouvat skruž mezi poli lehčím jeřábem po částech. Proto jsme společně s techniky PERI navrhli unikátní řešení, kdy je každá skruž vybavena čtveřicí hydraulicky ovládaných noh z RCS nosníků, které nejenže slouží pro uchycení pojezdových kol, ale umožňují i celou skruž zvednout či spustit až o několik metrů, čímž se výrazně usnadňuje montáž i demontáž skruže. Pojezdová kola o nosnosti 10 tun, průměru 600 mm a šířce 400 mm jsou celopryžová. Na RCS nosníky se montují pomocí atypických patek, které umožňují i úhlové natočení kol ±22,5° nebo jejich úplné otočení o 90°. Jejich nosnost plně postačuje pro skruž a možnost natáčení umožňuje i bezproblémovou jízdu skruže v půdorysném oblouku nebo příčnou rektifikaci skruže. Při valivém odporu do 5 % lze pro posun využít i hydraulický naviják – rychlost přesunu je asi 20 m/h. Po dílčích úpravách technologie se nám podařilo již na 4. poli silničního mostu provést aktivaci ložisek, přesun skruže i její rektifikaci a ustavení pro zvedání během jediného dne! Celkový čas mezi aktivací ložisek jednoho pole a zvednutí nosné konstrukce pole následujícího o 1,3 m na dvojici skruží jsou nyní pouhé dva dny!Závěr
Navážení skruže bylo zahájeno 1. 2. 2012 a vzhledem k náročným klimatickým podmínkám, kdy teploty dosahovali i –20 °C, trvala montáž všech tří skruží 14 dní. Dokončení zvedání první poloviny mostu se předpokládá do 6. 5. včetně demontáže skruže. Zvedání druhé poloviny mostu pak bude probíhat ve zkráceném období od srpna do září.

TEXT: Václav Procházka, Ing. Karel Matějka
FOTO: MTEK

Václav Procházka je jednatelem společnosti MTEK, s. r. o.

Karel Matějka pracuje ve společnosti PERI, spol. s r. o., oddělení mosty.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media