Zleva: Ing. arch. MgA. David Mateásko, městský architekt Kolína

Mgr. Iveta Mikšíková, 1. místostarostka města Kolín

Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování, MÚ Kolín
Zleva: Ing. arch. MgA. David Mateásko, městský architekt Kolína Mgr. Iveta Mikšíková, 1. místostarostka města Kolín Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování, MÚ Kolín Zdroj: Nadace ABF