Studie počítá s prosvětlením lesa v Motolském údolí.