3 / 4
Pohled na čtvrť SUOMI Hloubětín ukazuje podíl vodních ploch i rozvrstvení stromů mezi novou zástavbou.