Čas se zde nezastavil, ale byl shovívavý a dům chátral do krásy.