asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Výškové budovy v historických městech Evropy – termín konference se blíží

05.11.2008
Již 3. ročník mezinárodní konference Výškové budovy v historických městech Evropy se bude konat 27. 11. 2008 ve Veletržním paláci v Praze 7, sál Terminál.

motto:
Prudký rozvoj měst s sebou přináší i nové symboly naší doby – výškové budovy, které se stávají charakteristickými dominantami svého města. Před urbanisty a architekty stojí nelehký úkol – skloubit současné trendy nové výstavby se stávající, aniž by byl narušen genius loci historického jádra.

Program konference bude rozdělen do následujících bloků:
I. blok
 • Praha nejen stověžatá – urbanistická koncepce pro Prahu
II. blok
 • Architektura a urbanismus - normy k výstavbě výškových budov
 • Stavíme nové výškové budovy
 • Proměny starých budov
III. blok
 • Problémy při zakládání a realizaci staveb
 • Moderní technologie používané při výstavbě
 • Ekonomické aspekty výstavby výškových budov

Doprovodný program: Prohlídka s kurátorem stálé expozice architektury sbírek Národní galerie

O aktuálnosti a citlivosti tématu není pochyb a aby problematika zazněla v širších souvislostech, budou k diskusi přizváni jak urbanisté či architekti, tak i památkáři a zástupci developerských a stavebních firem. K referátům byl přizván i zástupce ICOMOS.

Přednášet budou např.:
 • zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy - Metodika posuzování výškových staveb – představení urbanistické koncepce pro Prahu
 • Ing. arch. Václav Aulický, SPOJPROJEKT PRAHA a.s. - Minulost, přítomnost a budoucnost Pankrácké pláně
 • Ing. arch. Petr Bílek, Bílek Associates s.r.o. - Koncepce budoucího rozvoje Prahy 11 – představení vize nového Centra - Opatov
 • doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD., Fakulta architektúry STU - Ochrana vzhledu historické Bratislavy versus    současná bezkoncepčnost realizace výškových budov
 • Leoš Anderle, Sekyra Group Real Estate - Developerský zájem v oblasti bývalého nákladového nádraží Žižkov
 • Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Arch.Design, s.r.o. - Urbanisticko - architektonický pohled versus přání a představy  investorské sféry
 • Ing. Jiří Pech, PSJ, a.s. - Zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí výškových budov
 • Romain Andreoli, OPTIMAL PRAHA spol. s r.o. - Facility Management výškových budov, případová studie: Tour T1, La Défense, Paris
 • Mgr. František Macholda, MBA, EkoWATT CZ s.r.o. - Moderní metody navrhování energeticky optimalizovaných budov

Generálním partnerem akce se pro letošní rok stala společnost Sekyra Group, a.s., partnerem pak Architecture Week 2008 a TERMINAL.

Veškeré podrobné informace o konferenci včetně přihlášky a aktuálního programu naleznete na internetových stránkách www.vyskovebudovy.cz.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na manažera konference:
Bc. Eva Pácaltová, e-mail: pacaltova@abf.cz, tel.: 739 003 161, 222 891 117

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media