asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Vstup do botanické zahrady

26.09.2018

„Nový vstupní areál pražské botanické zahrady byl navržen pro město Prahu a vychází z pražských inspirací. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čarou. Tato čára by měla být zapamatovatelná a měla by navždy Botanickou zahradu charakterizovat.“ Zdeněk Fránek

Architekti z ateliéru Zdeňka Fránka navrhli zážitkový dům, který motivuje návštěvníky k opakovaným návštěvám. Objekt je řešen jako úsporný, jak provedením, tak i provozně. Dominovat v něm a jeho okolí budou hlavně rostliny. Autoři projektu zvolili klasické technologie a tradiční materiály – kámen, železo, sklo, beton, dřevo. Budovu pojali architekti jako velkou platformu pro hru vedoucí k poznání. Objekt má výraznou grafickou zkratku, kterou si s botanickou zahradou spojí návštěvníci každého věku.

Zelené mikroklima

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet v kvalitě pohledového betonu. Podlahy jsou navržené z leštěného betonu. Vnitřní nenosné příčky jsou lehké zděné, popřípadě prosklené. Nosnou konstrukci skleníku navrhli architekti ze žárově zinkované oceli. Konstrukce pro popínavé rostliny nad parkovištěm bude sloužit proti přehřívání automobilů a pro navození lepšího mikroklimatu.

Střechy nad vstupní veřejnou částí a administrativní částí jsou zelené, přístupné návštěvníkům, kteří se zde mohou projít po naučné stezce. Nový vstupní objekt botanické zahrady je přístupný ze severní strany areálu. Ve foyer je umístěna pokladna s prodejnou květin a suvenýrů. Na foyer navazuje restaurace, kavárna a další veřejné části, jako knihovna nebo přednáškový sál.

Dva skleníky

Nízký skleník hostí stálou expozici subtropických rostlin a rostlin specifických pro oblast Kapska a Kanárských ostrovů. Restaurace je přes prosklenou fasádu vizuálně propojena s vysokým skleníkem, který bude během zimních měsíců využit pro přezimování mobilních rostlin. Jeho dalším využitím bude propagace botanické zahrady prostřednictvím komerčních a naučných akcí. Mohou zde probíhat tematické výstavy, koncerty, společenské akce nebo oslavy. Díky správné režii aktivit může být objekt stále plný návštěvníků se zájmem o botaniku.

 Dvě výškové úrovně skleníků

 Dvě výškové úrovně skleníků

Administrativní část se nachází na východní straně, kde je umístěný samostatný vstup pro zaměstnance. Jsou zde navrženy kanceláře pro jednotlivé útvary, společné prostory a potřebné zázemí. Administrativní část má také přístup do příruční dílny a skladu přírodnin s vjezdem do garáže. Atrium tvořené smyčkou uprostřed objektu je doplněno zelení a vodní plochou. Jeho účelem je zprostředkování kontaktu mezi interiérem a exteriérem a rozšíření obslužné plochy restaurace pro venkovní posezení.

 Restaurace je vizuálně propojena s vysokým skleníkem.

 Restaurace je vizuálně propojena s vysokým skleníkem.

Ekologie na prvním místě

Objekt navrhli architekti s ohledem na provozní úspornost a ekologii. Stavba je ponořena do zeleně, což zabrání jejímu přehřívání. Objekt bude využívat recyklovanou vodu získanou z vod dešťových, pitnou vodu nebude užívat k jiným než pitným účelům, splašková voda bude přečištěna pomocí čističky umístěné na střeše. Dešťová voda se bude shromažďovat v retenční nádrži a v jezírku umístěném v atriu, následně jí budou zavlažovány rostliny ve skleníku a venkovních prostorách. Větrání a chlazení bude umožněno přirozenou cestou prostřednictvím oken v kombinaci s ekologickými technologiemi.

 Variabilní možnosti využití skleníku
 Variabilní možnosti využití skleníku

 Variabilní možnosti využití skleníku

Vstupní areál botanické zahrady

Místo: Praha
Architekt: Zdeněk Fránek
Spolupráce: Martina Hamrová, Tereza Horňasová, Jiří Vítek, Adam Lacina, Libor Šenekel, Norbert Walter, Vojtěch Marek, Nina Pestel
Investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy
Projekt: 2017
Realizace:

 

TEXT: FRÁNEK ARCHITECTS, TEREZA JANIŠOVÁ
OBRAZOVÝ MATERIÁL: FRÁNEK ARCHITECTS

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2018.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media