Bytové domy Kamence, etapa 1
Bytové domy Kamence, etapa 1 Zdroj: Archiv CE ZA AR, SKA