15 / 18
Chodba kopírující terén také pomalu stoupá – dvakrát o čtyři schody a místnosti tak mají své samostatné úrovně.