Každé prostředí i stavba může život kolem sebe i uvnitř nás vytvářet podporovat nebo jej znesnadňovat a ničit.