Výrazným estetickým prvkem je nosná konstrukce stavby