asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Grand Prix architektů 2008 – Národní cena za architekturu

30.06.2008
Ve čtvrtek 26.6. proběhlo ve Slovanském domě slavnostní předání cen vítězům již 15. ročníku Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu. Soutěžní přehlídky nejlepších architektonických prací, realizovaných na území České republiky s termínem realizace mezi 1. lednem a 31. prosincem 2007, se zúčastnili čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci.
Autoři mohli své práce přihlásit celkem v sedmi kategoriích: rodinný dům, novostavba, rekonstrukce, interiér, krajinářská a zahradní tvorba, urbanismus, architektonický design – drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.

Jednotlivá díla stejně jako v předchozích ročnících posuzuje nezávislá porota složená z domácích i zahraničních odborníků. V letošním roce v porotě zasedli Juliette Bekkering z holandského ateliéru Bekkering Adams architekten, José M. Rodriguez Pastrana Malagón ze španělského ateliéru AMP arquitectos Tenerife, René Van Zuuk reprezentující ateliér René van Zuuk architekten v Holandsku, zástupce Slovenské komory architektů Karol Hoffman a Tomáš Vlček, ředitel sbírky Moderního a současného umění Národní galerie v Praze. V tomto složení porota zvolila 19 finalistů, jejichž práce od 14. do 18. června pečlivě osobně posuzovala, aby mohla vybrat vítěze jednotlivých kategorií.

Vítězem v kategorii Novostavba se stal Terasový dům v Košířích, na kterém se podíleli autoři: Pavel Hnilička, Petra Bláhová-Kandusová, Veronika Hamříková, Jan Dluhoš.

Vítězi v kategorii Rodinný dům se celkem stala tři přihlášená díla. Přestavba sila na rodinný dům v Olomouci, autoři: Szymon Rozwalka a Tomáš Pejpek. Dům EggO s autory: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek a Jaroslav Wertig a Rodinný dům v Černošicích na kterém spolupracovali autoři Jan Studený a Martin Vojta.

 
Rodinný dům v Černošicích   Dům EggO
  Přestavba sila na rodinný dům v Olomouci


V kategorii Interiér bylo porotou vybráno dílo od Jana Šestáka, Centrální Schodiště Ústavu molekulární genetiky Akademi Věd ČR.

 
Terasový dům v Košířích   Centrální Schodiště Ústavu molekulární genetiky AVČR

Ministerstvo životního prostředí udělilo Čestné uznání dílu: Nové ústředí ČSOB v Praze Radlicích, na němž se podíleli Josef Pleskot, David Ambros, Pavel Fanta, Markéta Jurečková, Helena Kohlová, Daniel Kříž, Zdeněk Rudolf a Jiří Trčka. Tomuto dílu se rozhodla porota udělit i hlavní cenu Grand Prix.


Cenu za celoživotní dílo obdržel architekt Jaroslav Kadlec, který je autorem např. Skleněné fontány do interiéru výstavního pavilónu Expo 1958.

Pro zájemce z řad veřejnosti je v prostorách Veletržního pláce připravena od 28. června do 15. srpna výstava zachycující přihlášená díla, z nichž porota vybírala své favority. Po skončení bude exhibice pokračovat putovní výstavou po dalších městech České republiky jako jsou např. Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, Prostějov či Ústí nad Orlicí.

Ceny „Grand Prix architektů 2008 - Národní cena za architekturu“ jsou udíleny pod záštitou MUDr. Pavla Béma, primátora hl. města Prahy.

Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu
je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce, pořádaná Obcí architektů a Českou komorou architektů. Vypisuje ji každoročně Obec architektů spolu s Českou komorou architektů ke dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

V zájmu zvýšení prestiže a úrovně soutěžní přehlídky Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu zřídili pořadatelé Obec architektů a Česká komora architektů Akademii architektury jako odborný orgán pro podporu účasti kvalitních architektonických realizací v přehlídce. Jmenování členů AA a její práce se řídí Statutem AA.

Díla českých architektů realizovaná mimo území České republiky se mohou přehlídky zúčastnit mimo soutěž. Do přehlídky mohou být přihlášeny práce realizované v posledním roce.


Zdroj: Obec architektů

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media