Back to the article Kampus sportu 1 / 9

Snadno čitelná kompozice přispívá ke snazší orientaci osob v areálu.