Umělecká a hudební škola s obvodovou fasádou heroal

Umělecká a hudební škola s obvodovou fasádou heroal

Monheim je město s mimořádnou polohou. Leží centrálně mezi německými metropolemi Düsseldorfem a Kolínem, přímo na řece Rýn, což činí město atraktivním místem pro bydlení pro všechny generace. Pro soustavné zatraktivňování obrazu města se investují finanční prostředky mimo jiné do spojení mezi centrem města a Rýnskou promenádou. 

Nové poslání staré školy

Nové poslání staré školy

Budova bývalé základní školy je kromě kapličky na návsi jedinou historickou stavbou v moravské obci Velatice. V sedmdesátých letech byla škola zavřena a nakonec ponechána postupnému chátrání. Až po více než čtyřiceti letech se na staré stavení usmálo štěstí.

Rekonstrukce Filozofické fakulty

Rekonstrukce Filozofické fakulty

Atelier K2
Filozofická Fakulta by měla být jedním z hlavních účastníků ve veřejném životě, proto je nezbytné, aby se její instituce obracely směrem k městu a neuzavíraly se do sebe. Zadání architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu budov fakulty proto požadovalo vytvoření moderní sebevědomé budovy, která reprezentuje do města otevřenou instituci 21. století. V kontextu místa s historickými stavbami v blízkosti budoucího městského bulváru byl tento záměr pro autory vítězného projektu velkou výzvou.

Gymnázium ve vysokoškolském stylu

Gymnázium ve vysokoškolském stylu

„Výzkumy v oblasti neurobiologie ukazují, že informace lépe vstřebáváme v příjemném prostředí, které nám umožní lépe zmobilizovat mozek a paměť. V této budově, která svým vybavením připomíná vysokoškolský standard, se to myslím rozhodně povedlo.“
Erik Štefanovič – jednatel DELTA Projektconsults

Ohleduplná architektura

Ohleduplná architektura

Fakulta architektury ČVUT nabízí svým studentům možnost vyzkoušet si v rámci předmětu nauky o budovách jízdu na invalidním vozíku. Já i moji spolužáci jsme tak na vlastní kůži poznali, jak může třeba jen nepatrně menší sklon rampy zjednodušit životy hendikepovaných lidí. Tehdy jsem ještě netušila, že se jednoho dne ocitnu v Dánsku, kde se budu právě architekturou pro hendikepované zabývat naplno.

Ekologický a soběstačný kampus školy v Himalájích

Ekologický a soběstačný kampus školy v Himalájích

Již šestým rokem pokračuje výstavba ambiciózního ekologického projektu školního kampusu pro 150 studentů (300 po plánovaném rozšíření) v Himalájích, v odlehlé oblasti Ladakhu. Stavba je součástí komplexního rozvojového projektu pro malou buddhistickou komunitu, která usiluje o rozvoj kapacit místních obyvatel a zpřístupnění kvalitního vzdělání všem sociálním skupinám a tím snížení migrace mladých lidí a zanikání unikátní Ladacké kultury.

Na prístavbu školy vypsali soutěž a pak vyhráli i architektonickou cenu

Na prístavbu školy vypsali soutěž a pak vyhráli i architektonickou cenu

Že se v Dobřichovicích vyplatilo uspořádat architektonickou soutěž na přístavbu nové školy, která měla rozšířit její kapacitu, je potvrzeno nejen spokojenými žáky, ale i vítězstvím v letošní soutěži Stavba roku. Když v rozvíjející se obci Dobřichovice přestala stačit kapacita školy, začala vznikat myšlenka na její rozšíření nebo dostavbu nové, určené pro 2. stupeň. Vzhledem k problematickému vlastnictví pozemků pro uvažovanou novostavbu se nakonec pozornost obrátila k první variantě – přístavbě k původní budově.