Dovnitř dopadá světlo, ale není vidět odkud. Okna v barvách duhy jsou skryta za hlubokou římsou.