Předprostor Domu umění a park Koliště I Zdroj: M2AU