Hagibor - bytové domy Alfa a Beta, půdorys typického podlaží Zdroj: Ian Bryan Architects