Z Nominačního večera 2023, který probehl v Radosti Zdroj: Česká komora architektů